miércoles, 15 de noviembre de 2006

Presentació

En EUPV som moltes les persones que estem contemplant amb una seria gran preocupació l’enfrontament sistemàtic entre dos grans sectors de la nostra organització, que comporta una greu pèrdua d’energies i el pas a segon pla dels objectius polítics. L’enfrontament intern, que no és fàcil explicar per discrepàncies ideològiques essencials, produeix una dinàmica exclusivament competitiva que provoca l’allunyament de gent que estaria disposada a col·laborar amb nosaltres en cas d’existir un plantejament comú, i provoca que no es considere la veu i el treball de moltes persones que fan la política de la nostra organització als pobles, que són referents socials en el seu entorn i que són lleials a EU, simplement perquè no estan decantades en el conflicte intern.
La polarització interna invisibilitza l’existència d’una majoria de persones, dins i fora de l’organització, que vol una organització plural, forta, bolcada cap al canvi social, capaç de planificar una actuació política compartida adreçada al reforçament continu de llur incidència social.
Nosaltres partim de la idea de que, dins d’EU, la major part de la militància rebutja la idea de l’existència d’enemics interns i s’esforça per bastir un projecte compartit, que és un requisit per aconseguir redreçar un projecte social il·lusionant. Cal aconseguir ajuntar totes les energies i aprofitar l’experiència dels col·lectius que funcionen amb diversitat d’opinions. Cal valorar la capacitat d’anàlisi i acord de les persones que són capaces de portar avant un treball cooperatiu. Cal detectar els mecanismes i metodologies que permeten organitzar forces diferents en un mateix sentit que a tots ens identifique.
Per això presentem públicament la nostra proposta dins d’EU que pretén aglutinar a moltes persones sense veu. L’hem anomenada Projecte Obert i volem incidir en la construcció d’una força política poderosa, rellevant i sòlida.
Les persones que ens identifiquem amb aquesta proposta coincidim en la mateixa base ideològica que identifica EUPV: lluitem i treballem per assolir el socialisme. Encara així, no ens unifica una coincidència ideològica total -acceptem que la nostra organització és plural, i així ha de continuar-, però si que compartim una sensibilitat i actitud semblant a l’hora de treballar dins l’organització i una perspectiva de futur: ens plantegem contribuir a una renovació en profunditat de les estructures d’EUPV, ajudar a canvis substancials en la metodologia de les reunions i de la presa de decisions, en les estratègies i les dinàmiques internes, en les maneres de plantejar i resoldre els conflictes, en els processos de comunicació interna i en la projecció exterior.
Treballarem per això. Ens adrecem a tota la militància d’EUPV perquè aporte suggeriments i idees noves, estem disposats a parlar amb els grups i col·lectius que ens ho demaneu, i ens posem a disposició de l’organització, no per continuar igual, sinó per introduir els canvis de fons que puguen millorar-la.
VALÈNCIA. JUNY 2006.

No hay comentarios: