domingo, 22 de julio de 2007

RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL DE EUPV 21 DE JULIOL DE 2007

(Aprovada per 48 vots a favor, 6 en contra i 3 abstencions)

L’actuació en les Corts Valencianes de dues diputades d'’EUPV, Mònica Oltra i Mireia Mollà, en contra dels acords del seu Consell Polític és una mostra gravíssima de deslleialtat que s’oposa als principis ètics de la nostra organització. Cal assenyalar que dins d’EUPV es poden defensar públicament amb plena llibertat les posicions de cadascú, però, com estableix l’article 66 dels seus Estatuts, és un deure específic dels càrrecs públics acatar les decisions dels òrgans de direcció de cada àmbit. Això és essencial a la nostra concepció de la activitat política, radicalment oposada a l’apropiació de les institucions pels càrrecs públics al marge de les organitzacions que els han presentat, apropiació que té la seua màxima expressió en el transfuguisme.

Cal recordar que Mònica Oltra i Mireia Mollà van ser elegides com a candidates d’EUPV per la seua Assemblea, per l’aplicació d’un sistema electoral intern estrictament proporcional que garanteix la representació de les minories. I com a tals candidates d’EUPV es van incorporar a les candidatures autonòmiques de la coalició electoral Compromís pel País Valencià. Aprofitar-se de l’esmentat sistema electoral d’EUPV per a ocupar llocs de sortida i després d’ocupar els seus escons desvincular-se d’EUPV i unir-se al diputats del Bloc per oposar-se als acords dels òrgans d’EUPV és una actuació profundament deshonesta que suposa una forma clara de transfuguisme.

Al mateix temps, i en la mesura en que la seua actuació qüestiona atribucions que el protocol del Compromís atorgava a EUPV, com la representació en el Consell d’Administració de RTVV, i fins i tot l’anomenament de la Síndica del Grup Parlamentari, aquesta actuació apunta directament al trencament del Compromís, ignorant a més els acords de la seua Comissió Política. Això suposa una gravíssima irresponsabilitat, compartida amb els diputats del Bloc, per malbaratar les esperances d’unitat de l’esquerra, l’ecologisme i el valencianisme polític al voltant del Compromís, esperances que no podrien sobreviure si es consumara l’intent de destitució de la Coordinadora General d’EUPV com a Síndica del Compromís.

Tanmateix, els acords al si de les Corts Valencianes d’aquesta setmana, en no fer efectives les actuacions divisionistes, donen una darrera oportunitat per a la reflexió i la recomposició de la unitat esquerdada. Per això, i amb la voluntat responsable de no defraudar a la gent d’esquerres que ha donat suport al Compromís, el Consell Nacional d’EUPV, reunit de manera extraordinària per debatre i dictaminar políticament sobre aquesta ignominiosa actuació de transfuguisme i de deslleialtat cap al projecte d’EUPV, així com d’incompliment dels acords de “Compromís” que varen ser signats per 5 forces polítiques i recolzats a les urnes per quasi 200.000 valencians i valencianes,

ACORDA:

  1. Expressar el total i absolut recolzament a la Coordinadora General d’EUPV, Glòria Marcos, única representant legítima d’EUPV com a Síndica del grup parlamentari de “Compromís”, tal i com ho avalen els acords assolits al protocol de la coalició i la decisió majoritària dels òrgans d’EUPV expresats en la seua Assemblea de novembre.
  2. Fer una crida a les diputades Mònica Oltra i Mireia Mollà a reintegrar-se a l’organicitat d’EUPV rectificant les actuacions realitzades i retirant la seua signatura dels escrits presentats unilateralment a la Mesa de les Corts en un termini màxim de 72 hores, així com a la posada a disposició d’aquest òrgan dels seus càrrecs. En cas contrari, en confirmar el seu posicionament fòra de la política d’Esquerra Unida amb la seua negativa a l’acatament dels seus òrgans, estaran invalidades per a representar-la, el qual comporta l’exigència per part d’aquest Consell Nacional de traslladar a la Comissió Política de Compromís de la immediata exigència de la dimissió dels seus escons i de la seua expulsió del Grup Parlamentari de Compromís, sense perjudici dels resultats a que arribe l’expedient obert d’acord amb els Estatuts d’EUPV.
  3. Fer una crida al Bloc Nacionalista Valencià a rectificar les actuacions realitzades retirant la seua signatura dels escrits presentats unilateralment a la Mesa de les Corts, no donant suport a les diputades esmentades, reconeguent la representació que la nostra organització ha lliurement i democràticament designat en la seua coordinadora Gloria Marcos, i reintegrant-se a l’acord unitari del Compromís pel País Valencià, amb el compliment del seu protocol i de les decisions de la seua Comissió Política, assumint la seua responsabilitat davant del poble d’esquerres del País Valencià: no tenim res que guanyar al presento o al futur ni el Bloc, ni EUPV ni l’esquerra valenciana si es consuma el trencament del Compromís pel País Valencià.
  4. Davant l’eventual manteniment de la rebel•lia de les dues diputades s’instarà l’aplicació a ambdues del Pacte Antitranfuguisme.
  5. Aquest Consell Nacional faculta a la Comissió Permanent a encetar totes les accions legals davant els Tribunals de Justícia que considere oportunes per la defensa dels drets legítims d’EUPV.

No hay comentarios: